ПО- ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИРАНИ ОБЕКТИ:

1.   Обект : Бензиностанция и газстанция, кв.59, УПИ II, гр. Раднево
      Инвеститор: "Ремотекс-Раднево" ЕАД-2003г

2.   Обект: Хотел с ресторант, имот№002289 в землището на гр. Мъглиж
      Възложител: ЕТ "Райк-Румен Райков", РЗП:1100 м2-2003г

3.Обект: Жилищна сграда , УПИ XI-1444, кв.1, ж.к. "Младост"2, София
     Възложител: "ДРАГОВИ ИНВЕСТ" ООД, РЗП-3300 м2-2004г.

4. Обект: Жилищна сграда с ОСД-гр.Стара Загора, УПИ I-1502,1503, кв. 526а
     Възложител:  "ДРАГОВИ ИНВЕСТ" ООД, РЗП-7630 м2-2005г

5. Обект: Жилищна сграда с ОСД-гр.Стара Загора, УПИ III-1502,1503, кв. 526а
    Възложител:  "ДРАГОВИ ИНВЕСТ" ООД, РЗП-2672 м2-2006г

6. Обект: Сервиз за товарни автомобили, имот № 242012 в землището на гр. Стара Загора
     Възложител: "Асорт 95" ЕООД, гр. Стара Загора, РЗП-2600м2-2004г.

7.Обект: Склад за вторични суровини, гр. Стара Загора,  УПИ X-5332, кв. 14-индустриален
     Възложител:  ЕТ " Кристи-Р.Костова", РЗП-1100м2-2006г

8. Обект: Жилищна сграда с ОСД-гр.Стара Загора, УПИ XXXIII-439, кв. 259
Възложител:  "ДРАГОВИ ИНВЕСТ" ООД, РЗП-10194 м2-2008

9. Обект: Производствено-техническа база-Бетоново стопанство на "Строител ВД" ООД в имот  №038014 в земл. на с. Хрищени, общ. Стара Загора
Възложител:  "СТРОИТЕЛ ВД" ООД, РЗП- 920 м2-2008г.

10.   Обект: Ромски културен център - Стара Загора,кв.604, УПИ XI
      Възложител: Община Стара Загора, РЗП -1100 м2-2003г

11.  Обект: Мебелна къща "Дейзи", Ст.Загора, кв."Железник",кв. 652,
УПИXV-11712
     Възложител: "ДАЛОР" ООД,РЗП-1000 м2-2003 г.

12.  Обект: Жилищна сграда с ОСД, гр.Стара Загора, кв.9,УПИ-XVII-5548б
      Възложител: Калоян Тодоров, Таня Лозева, РЗП-1600м2-2004г

13.  Обект: Жилищна сграда с ОСД, гр.Стара Загора, кв.116,УПИ VII-2575, 2576
     Възложител: "Евростройинженеринг" ООД, РЗП-3300м2-2004г.

14.  Обект: Предприятие за преработка, замразяване и консервиране на плодове и зеленчуци, УПИ IV,кв.134, гр. Лясковец
     Възложител: "БИОФРУТ" ООД, гр. Горна Оряховица, РЗП-3400м2-2004г

15. Обект: Кабелно трасе-стоманобетонни канали и стоманена конструкция
     Възложител: Марица Изток 3-2004г.

16. Обект:Хотел "BELMONT" - пристройка и надстройка, Пампорово, общ. Смолян
     Възложител: "Би Ем Тур" ЕООД, гр. Стара Загора, РЗП 6200м2-2005г.

17. Обект: Работилница за сладкарски и захарни изделия, УПИ II 381, кв.26,  с.Радиево, общ. Димитровград 
     Възложител: "ДИАМАНТ 93" ЕООД, РЗП-600м2-2005г.

18. Обект: Обект за стопанска дейност - автосервиз, магазин за авточасти, офис, ГТП, УПИ VII-15004, кв.527, гр. Стара Загора
     Възложител: Стефан Златев,РЗП-400м2-2005г.

19. Обект: Жилищна сграда с ОСД, кв.334, УПИ XIII-4059, гр. Стара Загора
      Възложител: Кольо Колев и др., РЗП-1700 м2-2006г.

20. Обект: Жилищна сграда с гаражи, УПИ IV-1504, кв.526в, гр. Стара Загора
      Възложител: "АКРАБ" ЕООД, гр. Стара Загора,РЗП 1100 м2-2006г

21. Обект: Жилищна сграда с гаражи, кв.269, УПИ IV-893,7894,гр. Стара Загора
      Възложител: Йовка Вълчева, Тоня Василева, Петко Петков, РЗП 2800м2-2006г

22. Обект: Разширение на хотел "БЕЛМОНТ", УПИ I 642002, кв.30, м. "Караманджа", землището на гр. Смолян, община Смолян
     Възложител: "Би Ем Тур" ЕООД, гр. Стара Загора, РЗП 800м2-2006г.

23.Обект:Склад за готова продукция към предприятие за пластмасови капачки и детайли в имот 047040, землището на гр. Стара Загора
     Възложител: СД "АМАРАНТ-Колев и Иванов" , РЗП-600м2-2006г.

24. Обект: Изложбена зала за продажба на автомобили и автосервиз, в имот 110004, землище на с.Малка Верея, община Стара Загора (Официален шоурум на "ХОНДА")
Възложител: "АЙ ЕМ АЙ" ЕООД, РЗП-1200 м2-2007г

25. Обект: Жилищна сграда с ОСД, кв.526б, УПИ II-1513,1514,1515,гр. Стара Загора
Възложител: Недялко Дяков, РЗП -10180м2, 2007г

26. Обект: Жилищна сграда с ОСД и гаражи, гр. Стара Загора, кв.525, УПИ V-1506
Възложител: "АКРАБ" ЕООД, гр. Стара Загора, РЗП-2800м2-2008г.

27.Обект: Жилищна семеен хотел - имот 006006 в землището на с. Сулица, община Стара Загора
   Възложител: СД"ННН-ПЕНЕЙ,НЕЙЧЕВИ", РЗП-1080 м2-2008г.

28. Обект: Жилищна сграда с ОСД и гаражи в УПИ I-1505, кв.526б, Стара Загора
Възложител: Живка Георгиева Берберова, Илияна Тодорова Гочева, Пламен Гочев Гочев, РЗП 5100м2-2008г

29.Обект: Балнеологичен, лечебно профилактичен център с жилищна част за сезонно ползване", с.Ст.мин.бани, упи № XXIII-350, кв.20, общ. стара загора
    Възложител: "РОПОТАМО ТУР" ЕООД, РЗП 5600 м2-2008г

30.Обект: Комплекс "Галини"-смесена сграда-обществен център, жилища и паркинг, кв.653, УПИ IV-267, гр. Стара Загора
Възложител: "ГАЛИНИ-Н" ЕООД, РЗП 10000 м2-2008г

31.Обект: Изложбена зала за автомобили, автосервиз и административно-битова сграда в имот 002489 м."Чанлъка", землище на Стара Загора (Официален шоурум на "АУДИ")
Възложител: "АВТОХИТ 2000" ООД, РЗП 3911 м2-2008г

32.Обект: Пристройка, надстройка и преустройство  на начално училище в хотел,  попадащ в  урбаниз. т-я на с.Ябълковец  ЕКАТТЕ 87059, община Ардино
Възложител: "ЕКЗОТИК ИНВЕСТМЪНТ" ООД -2009г
33.Обект: Автосервиз за леки и тежкотоварни автомобили в  ПИ 131009, местност "КАРАИВАНОВ КЛАДЕНЕЦ", гр. Стара Загора
Възложител: Пламен Гочев Гочев  , РЗП 800 м2-2009г

34.Обект: Автокомлекс "Меркурий" в П.И. 196005, "Сейрекова нива", землище на гр. Стара Загора
Възложител: Слави Дончев Славов  , 2009г

35.Обект: Жилищна сграда  с ОСД,    Стара Загора, кв.335, упи VI-4280

Възложител: Христо Христов и др.  , РЗП 3200 м2-2009г

36.Обект: Цех за производство на метални изделия в УПИ LXXXIX 5246,  кв.18 "Индустрия", гр.Стара Загора
Възложител: "СИДЕР 94" ООД гр.ХАСКОВО , РЗП 600 м2-2009г


37.Обект: Хотелски комплекс в имоти 000162, 000194, в земл. на с. Пенево,
ЕКАТТЕ 55823, общ. Кърджали
Възложител: "ИНТЕГРА" ЕООД, РЗП 13800 м2-2010г

38.Обект: Локомотивно депо в П.И. 61340.502.5 по кадастралната карта на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД, Землище на с.Радецки, общ.Нова Загора, област Сливен, УПИ I -1, 2, 3, 4, 5 кв.1 по плана за регулация
Възложител: ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД, 2010г

39.Обект: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  С ОСД И ГАРАЖИ В УПИ № VII 13211, кв.327, гр. СТАРА ЗАГОРА
Възложител: Николай Петков Колев, РЗП 1300 м2-2010г

40.Обект: РАБОТЕН ПРОЕКТ НА  МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ТЪРГОВСКО-РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС УПИ I-45,46, КВ.208A, ГРАДИНСКИ СЕВЕР, ГР. СТАРА ЗАГОРА (МОЛ ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА)
Възложител: ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА ЕАД, 540 ТОНА-2009-2010г

41.Обект: РАБОТЕН ПРОЕКТ НА  МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ТЪРГОВСКО-РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС ПИ №125, КВ. 53, ПО ПЛАНА НА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР", ГР. БУРГАС (МОЛ ГАЛЕРИЯ БУРГАС)
Възложител: ГАЛЕРИЯ БУРГАС ЕАД, 480 ТОНА-2010-2011г

42.Обект: Жилищна сграда с ОСД и гаражи, УПИ XI 6590, кв.327, гр. Стара Загора
Възложител: "БИЛДКОМ" ЕООД, Петко Иванов Михайлов, РЗП 4400 м2-2011г

43.Обект: Предприятие за производство на алуминиеви туби-преустройство на промишлена сграда в поземлен имот 68850.233.455, гр. Стара Загора
Възложител: "КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ" АД-гр. Стара Загора, -2011г


44.Обект: Комплекс  автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан, автомивка и обслужваща сграда в ПИ 000233,  землище с. Маджерито с ЕКАТТЕ № 46098, общ. Стара Загора
Възложител: "ЕВРОПЕТРОЙЛ" ООД, гр. Бургас -2012г

45.Обект: 74D ИЗМЕСТВАНЕ НА КАБЕЛИ И ТРЪБИ ПРИ ВРЪЗКАТА С ПЪТ III-554

Възложител: ЕЙ И ЕС - 3C ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД-2012 г.

46.Обект Жилищна сграда с ОСД и гаражи в УПИ III-3504,кв.298, гр. Стара Загора -РЗП 4400м2

Възложител: ЕТ "ИВА ПАСКАЛЕВА"-2012г